Що ж таке сучасна ін’єкційна пластика обличчя? Корекція контурів?

Відновлення обсягів чи все-таки щось більше?

Відправною точкою до біореволюметрії стане короткий історичний екскурс. Це допоможе нам оцінити прогрес ефективності і результативності терапії препаратами-біореволюметриками.

Як показує історія, препарати на основі гіалуронової кислоти (ГК) використовуються в медицині вже понад 25 років. Перший філер був зареєстрований в Європі в 1990-х роках, а в США перший філер на основі стабілізованої гіалуронової кислоти з’явився в 2003 році. Стосовно високомолекулярної ГК для ін’єкцій, перша її форма була зареєстрована в Італії в 1999 році фармацевтичною компанією Fidia, і з цього моменту почався старт біоревіталізації шкіри – це препарати IAL-System та IAL-System ACP. Цей історичний факт свідчить про те, що дослідження ГК проводилися протягом досить довгого періоду, і «батьками» високомолекулярної ГК для ін’єкцій стали саме італійці, які й досі працюють над удосконаленням свого винаходу.

Накопичений багаж знань переріс у якість, яка втілена у сучасних препаратах Phitogen Holding на основі стабілізованої та нестабілізованої ГК.

Препарати Phitogen Holding мають унікальний синергізм у терапії шкіри при спільному застосуванні. Властивості препаратів Phitogen Holding дозволяють вирішувати такі проблеми шкіри, як:

 • поповнення внутрішніх обсягів шкіри;
 • вирівнювання рельєфу шкіри;
 • корекція борозен, зморшок, складок;
 • створення локального обсягу в певних анатомічних областях обличчя (об’ємне моделювання обличчя).

Для досягнення максимальної ефективності терапії шкіри обличчя, невід’ємною частиною моєї медичної практики стало вивчення матеріалів дослідження ГК та проведення власних клінічних випробувань. Ці випробування показали, що еталонними препаратами для біоревіталізації шкіри є IAL-System та IAL-System ACP, оскільки саме вони мають важливі ефекти:

 • посилення гідратації дерми;
 • антиоксидантний ефект;
 • детоксикація;
 • купіювання запальних процесів (особливо при фотоушкодженні).

За цих ефектів створюються ідеальні умови для проліферації та регенерації клітин шкіри без безпосередньої стимуляції клітин шкіри. Усьому цьому сприяє нативна (нестабілізована) ГК з молекулярною масою від 1 до 3 млн Da, ін’єктована інтрадермально.

Дослідження біології ГК in vitro та in vivo доводять колосальний терапевтичний потенціал гіалуронової кислоти при правильному використанні різних форм та модифікацій самої ГК та на різних рівнях шкіри.

Яких же успіхів вдалося досягти естетичній медицині в дослідженні біології нативної ГК в умовах in vitro з використанням клітин культури шкіри фібробластів та кератиноцитів, де концентрація ГК в середовищі культивування не перевищує 0,1 мг/мл (0,01%)?

У цих умовах in vitro при підвищенні цієї концентрації відзначалося підвищення в’язкості культурального середовища, що перешкоджає надходженню трофічних факторів до клітин та перешкоджає виведенню метаболітів. За таких умов відзначається зменшення чисельності популяції клітин та різке зниження проліферації клітин. Ці дані, як ми розуміємо, не можуть бути екстраполовані у клінічну практику, оскільки дослідження проходили виключно на культурі тканин. Але це доводить, що ГК суттєво впливає на трофіку, метаболізм, проліферацію та регенерацію клітин шкіри.

На даний момент у сучасній дерматології та косметології накопичено величезний досвід використання препаратів ГК з концентрацією 1,8% та спостереженнями за контрольними групами пацієнтів, яким проводилися ін’єкції гіалуронової кислоти протягом багатьох років. Останні дані свідчать про безпеку та ефективність таких процедур та самих біоревіталізантів. Такі висновки можна зробити також за даними багаторічних ретроспективних спостережень за пацієнтами.

Мій особистий досвід багаторічних спостережень і, що найголовніше – вдячні відгуки пацієнтів, які використовують біоревіталізанти компанії Phitogen Holding, підтверджують безпеку та ефективність процедури біоревіталізації. Італійські колеги надають дані про відсутність побічних реакцій, пов’язаних з препаратами, при використанні біоревіталізантів та біореволюметриків протягом 20 років, що говорить про чистоту, якість та ефективність препаратів (див. таблицю).

(Таб) Чистота, якість та ефективність препаратів

Зараз в моїй медичній практиці особливе місце займають біоревіталізанти з молекулами ГК середньої довжини та молекулярною масою 200 кДа (IAL-System). У виконуваних експериментах і плацебоконтрольованих дослідженнях доведена здатність таких препаратів відновлювати нормальну структуру шкіри у пацієнтів з віковою або стероїдіндукованою атрофією.

Компанія Phitogen Holding не зупинилася на досягнутому та продовжила свої дослідження: в результаті на основі цієї молекули ГК була відкрита технологія оборотної стабілізації ГК за допомогою поперечних складноефірних зв’язків між функціональними групами ланцюжків полісахариду.

Таким чином, біоревіталізація стала фундаментом для досліджень та відкриття нового напряму в естетичній медицині – біореволюметрії.

А першими препаратами-біореволюметриками стали IAL-System DUO та Regeneyal Idea Bio Expander.

У чому ж полягає особливість біореволюметриків?

В унікальності виготовлення на основі складноефірних зв’язків з мінімальною кількістю ксеногенних сполук (відсутність BDDE), що дозволяє препаратам суттєво пролонгувати ефект біоревіталізації.

І зараз в моїй практиці є препарати-біореволюметрики (IAL-System DUO та Regeneyal Idea Bio Expander), які поєднують у собі властивості філера та біоревіталізанта, що дозволило розширити можливості терапії шкіри. Біореволюметрики не змінюють структуру, а діють відповідно до фізіології шкіри.

На нинішній день, з урахуванням особистих спостережень та клінічних апробацій, є позитивні результати культуральних та клінічних досліджень різних форм ГК для інтрадермальних та субдермальних ін’єкцій. Аналіз цих досліджень свідчить про те, що завжди необхідно враховувати як унікальні властивості біо-революметриків, так і індивідуальні особливості пацієнта, що впливає на сам вибір препарату і тактику проведення терапевтичного курсу.

Біореволюметрія являє собою терапевтичний підхід до ін’єкційної контурної пластики, що передбачає відновлення обсягу м’яких тканин не тільки за рахунок гідрофільного біологічного матеріалу (ГК), але також шляхом реструктуризації, проліферації та регенерації дерми та підшкірножирової клітковини (ПЖК).

Я звернув увагу на те, що в естетичній медицині більше часу та уваги приділяють саме обсягам, контурам і розмірам, зовсім забувши про зовнішній вигляд і здоров’я шкіри, про прихований потенціал клітин шкіри та про один із шарів – ПЖК, якому приділяється не така пильна увага , як дермі або епідермісу, оскільки патологію поверхневих шарів шкіри легше діагностувати шляхом виконання біопсії або мікропункційної біопсії. Виявлення дефектів ПЖК зазвичай відбувається за їх значної вираженості. Звичайно, зараз при удосконаленні діагностичних методів та появі прогресивних способів лікування вдалося дізнатися багато нового про ПЖК. Вивчаючи біологію та фізіологію шкіри, я підтвердив свої спостереження. Отримані дані свідчать, що адипоцити в організмі дорослої людини здатні ділитися і навіть повертатися до стану стовбурових клітин. У свою чергу, ці стовбурові клітини можуть диференціюватися в клітини інших тканин, зокрема в фібробласти, в колагенові та еластинові волокна, а також в гемопоетичні стромальні клітини. Клітини жирової тканини утворюються з недиференційованих фібробластоподібних мезенхімальних клітин.

Якщо створити у шкірі людини певні умови, то з цих мезенхімальних клітин розвиваються адипоцити. Нові горизонти терапії шкіри відкриваються якраз у тому, що препарати-біореволюметрики створюють такі умови у тканинах шкіри та стимулюють процеси регенерації дерми та ПЖК. Ін’єкції біореволюметриків з різними формулами ГК стимулюють синтез ендогенної ГК через рецептор CD44 на поверхні фібробластів та мезенхімальних стовбурових клітин (МСК). Але нативна ГК не збільшує кількість рецепторів, лише стимулює існуючі. Стабілізована ГК стимулює збільшення кількості рецепторів на мембрані фібробласта та МСК, створюючи «клітинний осередок».

Основний терапевтичний ефект досягається за рахунок різноспрямованої дії біореволюметрії – формування умов для синтезу нових клітин шкіри (фібробластів, МСК, адипоцитів), стимуляції вироблення власної нативної ГК та активної біоревіталізації (Рис. 1–2).

Якщо говорити про терапію шкіри на всіх рівнях, мій вибір – біореволюметрія з препаратами IAL-System DUO та Regeneyal Idea Bio Expander.

 

Пономарьов Євген Валерійович,

лікар-дерматовенеролог, сертифікований тренер компанії S.I.P. Phitogen.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

 1. Baumann L. Kosmeticheskaya Dermatologiya [Cosmetic Dermatology].
 2. Alessandrini A. Biorevolyumetriya: ob’emnii effekt i proiflaktika stareniya [Bio-Re-Volumetry: volume effect and aging prevention].
 3. Kamelina L., Zabnekova O. Nativnaya gialuronovaya kislota: metod biorevitalizatsii [Native hyaluronic acid: Method of biorevitalisation].
 4. Antonio di Pietro, Delia M. Colombo, Nicola Giordan (2007). Facial wrinkles correction and skin rejuvenation (biostimulation) by autocross-linked hyaluronic acid. J Plast Dermatol, vol. 3(2).